Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Đông Hưng đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
24/04/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ CHƯƠNG DƯƠNG

Xã Chương Dương là xã được thành lập năm 1947 trên cơ sở tách 2 xã Chương Dương và xã Hợp  Tiến,nhân dân xã Chương Dương có truyền thống yêu nước cần cù lao động sản xuất, trong hia cuộc kháng chiến nhân dân xã chương đương đã có hàng nghìn người con tham gia bỏa vệ tổ quốc, trong hai cuộc kháng chiến đã có 100 người con đã hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ tổ quốc. trong thời kỳ hội nhập đổi mới nhân dân xã Chương Dương luôn có tinh thần sáng tạo trong  việc phát triển kinh tế vì vậy đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Xã Chương Dương là  nằm ở phía tây huyện Đông Hưng là xã thuần nông cách trung tâm huyện 5 km